Doelgroep

De Huiswerkbrug biedt huiswerk- en leerbegeleiding aan in de thuiscontext van kansarme leerlingen uit de basisschool en het secundair onderwijs. We werken nauw samen met de Tiense scholen voor basis- en secundair onderwijs, centra voor leerlingbegeleiding (CLB's), het centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG) en andere partners die zich richten op kinderen en jongeren.

De huiswerkbegeleiders

Minimum 1 maal per week verzorgen onze leerbegeleiders gedurende minstens 1 uur huiswerkbegeleiding bij de leerlingen thuis. Het kan gaan over studenten die in het kader van hun opleiding stage lopen. Er zijn ook vrijwilligers actief die naast hun professionele loopbaan zich graag actief willen inzetten voor deze doelgroep. We kunnen zelfs rekenen op mensen die zich als gepensioneerde, steunend op hun levenservaring, voor dit project inzetten.

'Leren leren'

We zien onze huiswerk- en leerbegeleiding niet als 'vakinhoudelijke' bijles. We doen niet aan remediƫring. Het gaat over het 'leren leren'. Zo werken we rond plannen, structureren, de leerstof actief verwerken en het herkennen van hoofd- en bijzaken.

Ouders betrekken we zo veel mogelijk. We stimuleren hen om te ontdekken hoe ze hun kind kunnen ondersteunen, niet alleen op het vlak van huiswerk maar ook wat de algemene schoolloopbaan betreft. 

Pedagogische counseling & consultatie

De projectmedewerker en de projectcoƶrdinator kunnen daar waar nodig kortdurig aan de slag gaan met opvoedingsspanning. Dit betekent dat ouders bij hen terecht kunnen met vragen over het leren, de ontwikkeling en het gedrag van hun kind. 

Dit gebeurt steeds in samenwerking met de centra voor leerlingbegeleiding of andere partners in het welzijnswerk of de geestelijke gezondheidszorg.

Make a free website with Yola