Coaching en begeleiding 

We hechten veel belang en waarde bij een opbouwende ondersteuning. Dat maakt dat we leerbegeleiders zowel via het lezen van huisbezoekverslagen en het organiseren van intervisie zo concreet mogelijk trachten te ondersteunen. 

We vertrekken vanuit reeds aanwezige mogelijkheden om zo elke leerbegeleider op een verantwoorde manier vaardig te maken in het ondersteunen van het leren en de schoolloopbaan van maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en hun omliggend (gezins)systeem.

 

Intervisie

Intervisie wordt zoveel mogelijk in groep georganiseerd. Je deelt er je successen, ook je vragen. Op deze manier kan je bijleren, niet enkel van de projectmedewerker maar ook van je intervisiegenoten.

Op vraag kan de projectmedeweker met jou een observatie plannen. Je krijgt via die weg concrete en opbouwende feedback. 

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers die geen stage lopen (met uitzondering van banaba-studenten) worden per effectief uitgevoerde huiswerkbegeleiding met 5 euro vergoed (inclusief verplaatsingskosten) 

Samenwerkingsverbanden 

Dit project wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van o.a:

  • stad Tienen 
  • OCMW Tienen
  • Huis van het kind
  • Begeleid Wonen Tienen V.Z.W
  • LOP BaO & SO
  • CLB's
  • CGG 
  • andere partners in het welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg
We zijn we?

Dit project wordt gecoördineerd door Dario Zicari en vormgegeven door Vanessa Huygens. Beide zijn zowel onderwijskundig als klinisch pedagogisch geschoold (PBA / M.Sc). De achtergronden die ze inzetten, situeren zich in de klinische orthopedagogiek, onderwijskunde en het oplossingsgericht, cognitief en systeemtheoretisch werken.

Vanessa neemt het grootste deel van de ondersteuning van vrijwilligers op zich. Dario ondersteunt op vraag ouders en kinderen en jongeren in kortdurige trajecten van pedagogische counseling, dit in samenwerking met de school, het CLB en andere partners in het welzijnswerk en de geestelijke gezondheidszorg.

Zowel Dario als Vanessa bieden een traject van consultatieve begeleidingen van schoolteams (BaO & SO) waarin de thematiek rond kansarmoede, maatschappelijke kwetsbaarheid en gelijke onderwijskansen een ingang vinden.

Make a free website with Yola